ISA

Switch to desktop Register Login

Nasza oferta

Rate this item
(4 votes)

 

 

 

 

Stała lub doraźna ochrona osobista (również ochrona dzieci) i ochrona obiektów. Naszymi klientami są znane osobistości ze świata show-biznesu, kultury i polityki.

Ochrona imprez masowych i plenerowych, w tym zabezpieczenia koncertów, imprez sportowych, targów, festynów i innych uroczystości.

Doradztwo w kwestiach zabezpieczeń i bezpieczeństwa, sporządzanie analizy zagrożeń, przeprowadzanie szkoleń pracowników.

Audyt bezpieczeństwa czyli fachowa ocena bezpieczeństwa organizacji lub firmy i sporządzenie szczegółowego raportu zdawczego.

Usługi detektywistyczne - współpraca z podmiotami świadczącymi usługi specjalistyczne, takie jak: usługi detektywistyczne, w tym: ustalanie pobytu osób i mienia, wywiad środowiskowy, wywiad gospodarczy, pozyskiwanie informacji na temat kontrahenta, ustalanie wiarygodności kontrahenta, ustalanie stanu majątkowego dłużników, poszukiwanie osób i mienia itp.

Obsługa prawna - współpraca z kancelariami prawnymi świadczącymi usługi takie jak: prowadzenie negocjacji z dłużnikami, udzielanie pomocy w odzyskiwaniu należności na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego, udzielanie porad prawnych, przygotowywanie pozwów, pism procesowych, wezwań do zapłaty itp.

More in this category: « Ochrona osobista